יוסף פסנד

“אנשים שהצליחו מלמדים אחרים להצליח ואין הבטחות ריקות”

הקורס הזה הוא הרבה יותר מסתם קורס. אנשים שהצליחו מלמדים אחרים להצליח ואין הבטחות ריקות, כי בעצם אם תתמיד ותשקיע התוצאות הטובות יגיעו.

מעבר לכל שיקול אחר יש בזה אהבת הזולת – לנו טוב ורוצים שיהיה טוב גם לך.

אני שמח מאוד שהגעתי לקורס של יעל ולצוות המדריכים הנפלא.