קרן צבר

“אני לומדת המון מחוויות וניסיונם של חבריי לקורס, מהעצות והטיפים המצוינים של המדריכים ומניסוי וטעייה שלי,        הכל בסביבה מאוד תומכת וזמינה”

הקורס מאפשר מסגרת לימודית נוחה באופן שבו אני יכולה להיכנס למתחם הלימודים בשעה ובזמן שמתאימים לי ומצד שני הוא מאוד מדרבן לעשייה ולהתקדמות.                                                                                                            השיעורים בנויים באופן מדורג שמאפשר הטמעה והפנמה של החומר ויישום מיידי שלו. זה כשלעצמו יוצר עקומת למידה מצוינת.
עבורי, הלמידה המשמעותית ביותר נעשית באמצעות הקבוצה בפייסבוק, החברים בה והמדריכים. אני לומדת המון מחוויות וניסיונם של חבריי לקורס, מהעצות והטיפים המצוינים של המדריכים ומניסוי וטעייה שלי, הכל בסביבה מאוד תומכת וזמינה.