תמך

בעלות עסקים חרדיות הן קהל שנושא המכירות כמו גם העסקת עובדי מכירה והדרכתם מהווה עבורן אתגר לא קטן. ההדרכה של יעל הייתה מקצועית וענתה על הצורך באופן מושלם. היא באה לתמך, להאב שלנו בבנין שערי העיר, והביאה איתה בשורה – והמשתתפות בתכנית אמרו זאת: מהיום אני יודעת להעסיק עובדת מכירות!
הדידקטיקה של ההדרכה, הדוגמאות, הטבלאות והמענה הפרטני עשו את זה.

יעל זלץ 
רכזת פיתוח יזמות האב ירושלים של עמותת תמך